Hesse WETPROTECT-OIL OE 52068

  • geoptimaliseerde bescherming tegen vochtinwerking
  • eerste impregneerlaag ook voor vochtige ruimtes, keukens, badkamers
WETPROTECT-OIL is een menging van natuuroliën en met natuurlijke oliën gemodificeerde alkydharsen. De dunvloeibare olie heeft een voortreffelijk penetratiegedrag en zorgt voor een goede accentuering van het hout. De olie impregneert de houtvezels bijzonder goed en beschermt zo de ondergrond beter tegen vochtinwerking. Daarom is hij bijzonder goed geschikt als extra eerste impregneerlaag in combinatie met andere hoogwaardige oliën. Vooral bij gebruik in vochtige ruimtes, keukens en badkamers. Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening, maar alleen gemaakt met kobalt- en loodvrije droogstoffen en zorgvuldig geselecteerde, mild ruikende oplosmiddelen. De olie bevat geen fungiciden, noch herbiciden.
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

Overal in het interieur waar een goede vochtbestendigheid van het olieoppervlak is gewenst, bv. in vochtige ruimtes, keukens en badkamers. Oppervlakbehandeling van houtsoorten voor binnen, bv. parket- en meubelafwerking, woon- en slaapkamermeubels, kindermeubels, wand- en plafondbekleding. In woon- en commercieel gebied, ook bij sterkere belasting van parket- en houten vloeren. Ook inzetbaar voor trappen en leuningen, OSB-platen en kurkvloeren. Geschikt als oppervlaktecoating voor kinderspeelgoed.

Technische specificaties

Aandeel hernieuwbare grondstoffen % 59.4
Decopaint Basis OG (oplossingsmiddelgebaseerd)
Decopaint-categorie I
Dichtheid serie kg/l 0.896
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 66
Uiterlijk kleurloos
Uitlooptijd (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
VOC EU % 34,139999 %
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 15 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 50 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 50 g/m²

Verwerkingstip

Droging 16 h / 20 °C
Ondergrondvoorbehandeling Voor meubels: schoon, droog hout, afhankelijk van de houtsoort, aanbrengprocedure en gewenst effect gebruiken. Voor parket: zorgvuldige, gelijkmatige en getrapte houtschuurgang van de volgens de voorschriften gelegde en voorbereide parketvloer.
Eindbehandeling Een tweede laag WETPROTECT-OIL versterkt de vochtbestendigheid. Na droging van de WETPROTECT-OIL kan, afhankelijk van de verwachte belasting, verder worden gewerkt met geschikte oliën, zoals: 1 - 2 x NATURAL-OIL OE 52832, FLOORCARE-OIL OE 52162, SPEEDCARE-OIL OE 52872 of NATURAL-SOLID-OIL GE 11254. Tussendroging: 8 - 16 h bij 20 °C kamertemperatuur. De details vindt u in de actuele technische documentatie van de betreffende olie.
Verbruik per laag 18 - 60 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 35 °C
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Aanwijzingen voor verwerking De WETPROTECT-OIL wordt bij voorkeur 1 x verzadigd op de vakkundig voorbereide panelen opgebracht. Na een inwerktijd van 5 - 10 min / 20 °C kamertemperatuur wordt de olie met een fijn pad of soortgelijk hulpmiddel goed ingeschuurd. Het overtollig product neemt u aansluitend af met bv. een niet pluizende katoenen doek totdat het paneel oppervlakkig droog lijkt. Na een droogtijd van ca. 6 h, beter 16 h bij 20 °C kamertemperatuur kan een volgende laag geschikte olie worden opgebracht.
Indien nodig kan WETPROTECT-OIL ook 2 x worden opgebracht. De waterbestendigheid wordt daardoor verhoogd.

Speciale aanwijzingen Let op het op dat moment geldende veiligheidsinformatieblad! Het materiaal droogt oxidatief. Houd u aan de algemene aanwijzingen voor de verwerking. Door de spontane reactie van het materiaal met zuurstof in de lucht kan er velvorming ontstaan in reeds geopende verpakkingen. Controleer dit voor verwerking. Het vel kan niet worden omgeroerd maar moet voor de verwerking voorzichtig worden verwijderd en weggegooid. We raden aan om het materiaal vervolgens voor verwerking te zeven.
Er is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, alinea 3. De uitgeharde en gedroogde coating levert geen fysische gevaren op en ook geen gevaren voor de gezondheid of het milieu.“
Tijdens de verwerking zorgen voor correcte temperatuur (20 °C) en voldoende luchtcirculatie! Grotere oppervlakken kunnen het best met twee personen worden bewerkt. Door snel rollen worden afzettingen voorkomen; in de richting van het hout werken. Door de hoge reactiviteit kan velvorming ontstaan. Verwijder dit vóór het omroeren. Aansluitend moet het materiaal voor de zekerheid worden gezeefd. Voor gebruik zorgvuldig omroeren. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht! Materiaal is niet geschikt voor houtsoorten die gevoelig zijn voor blauwschimmel in vochtige ruimtes. De materiaaleigenschappen zijn getest op in de handel gebruikelijke houtsoorten zoals eiken, beuken, enz. Bij gebruik van andere houtsoorten eerst testen of deze geschikt zijn. De test moet worden uitgevoerd in realistische omstandigheden!
Algemene aanwijzingen voor de verwerking Over oxidatief drogende materialen: In de verpakkingen, en vooral in aangebroken verpakkingen, kan er een huid ontstaan op het olieoppervlak. Deze moet voor gebruik worden verwijderd. Lage temperaturen, verhoogde vochtigheidsomstandigheden, onvoldoende luchtcirculatie en houtinhoudstoffen die de droging vertragen kunnen de droogtijd van de olie verlengen.
Coatingstoffen die bij het drogen warmte ontwikkelen (oxidatief drogende oliën) en coatingstoffen die licht ontvlambare afzettingen vormen, mogen wegens zelfontbrandingsgevaar niet zonder meer in dezelfde spuitstand worden verwerkt (zie voorschriften Duitse beroepsvereniging: BGR 500 Hoofdstuk 3: Verwerken van verschillende soorten coatingstoffen). Bij met olie doordrenkte katoenen doeken, karton of papier bestaat het gevaar van zelfontbranding door warmteophoping; daarom uitgespreid aan de lucht laten drogen alvorens te verwijderen. Ook met olie doordrenkte houtstof neigt naar zelfontbranding, dus verwijder dit niet in een gesloten container; en schuur uit voorzorg geen hout in de spuitcabine, indien mogelijk. De olie zelf is niet uit zichzelf brandbaar.
De noodzakelijke reinigings-, onderhouds- en opfrisintervallen moeten worden afgestemd op het aantal aangebrachte olielagen, en op de soort en de intensiteit van de belasting. De materiaaleigenschappen zijn getest op in de handel gebruikelijke houtsoorten zoals eiken, beuken, enz. Bij zachte, gekleurde, exotische of onbekende houtsoorten kunnen harsen aanleiding geven tot drogingsvertraging en optische veranderingen. Daarom moet u voor gebruik op andere houtsoorten eerst testen of deze geschikt zijn. Let erop dat de oliën, zoals vrijwel alle natuurlijke materialen, in de loop der tijd verkleuren onder invloed van licht- en/of warmte. De kleur verandert zowel door lichtinstraling (bv. UV-straling van de zon), als door het ontbreken van licht (donkervergeling, bv. onder tafellaken, tapijt, kast, etc.). Dit kan vooral bij een licht gepigmenteerde ondergrond opvallen. Geoliede oppervlakken hebben een typische geur. Deze neemt na enkele dagen af, wanneer het product droger wordt.

Eetkamer sideboard noten
Houtschuurgang: korrel 320 met aansluitend stofvrij maken.
1 x WETPROTECT-OIL OE 52068 verzadigd opbrengen,
na 5 - 10 min inwerktijd inschuren en overtollig product afnemen met een katoenen doek.
Droging: 6 - 8 h / 20 °C
Licht gladschuren met korrel 320 - 600
1 x 10 - 20 g/m² NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig inschuren.
Na een korte inwerktijd kan het overtollige product met een zachte katoenen doek worden verwijderd tot het volledige oppervlak gelijkmatig droog is.
Droging: > 16 h / 20 °C en voldoende luchtcirculatie.
1 x 10 - 20 g/m² NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig inschuren.
Na een korte inwerktijd kan het overtollige product met een zachte katoenen doek worden verwijderd tot het volledige oppervlak gelijkmatig droog is.
Droging: > 16 h / 20 °C en voldoende luchtcirculatie.
Volledig belastbaar na > 7 d / 20 °C.

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.