Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872

  • zeer snelle droging
  • kan geforceerd worden gedroogd, binnen 15 min stapelbaar of verder verwerkbaar
Sneldrogende, butanonoximevrije menging van natuuroliën, natuurlijke wassen, gecombineerd met alkydharsen die met natuuroliën zijn veredeld. Speciale, innovatieve en niet-etiketteringsplichtige droogstoffen zorgen voor een zeer snelle droging in vergelijking met andere olieproducten. De zorgvuldig uitgezochte, aromaatvrije oplosmiddelen worden ook voor cosmeticaproducten gebruikt. Het materiaal is Decopaint-conform en onderscheidt zich door een uitstekende vloei, voortreffelijke poriëndekking en aangename optiek en haptiek. Afhankelijk van de opbrenghoeveelheid kunnen er openporige en ademende of zeer vullende oppervlakken met zeer goede mechanische en chemische bestendigheid worden gecreëerd. De snelle droging zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing bij de productie. Omdat het materiaal ook geforceerd kan worden gedroogd, zijn de geproduceerde oppervlakken al na een paar minuten stapelbaar of geschikt voor verdere verwerking. Het bij een oliecoating gebruikelijke inschuren en aansluitend verwijderen van overschot is bij dit product niet nodig. De SPEEDCARE-OIL onderscheidt zich door een gelijkmatig matte optiek, gepaard met een goede accentuering en transparantie.
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

Als grond- en deklaag, zowel voor opennervige en ademende, als voor vullend gecoate oppervlakken met normale tot sterke belasting. Ook voor trappen en leuningen.

Technische specificaties

Aandeel hernieuwbare grondstoffen % 21.5
Decopaint Basis OG (oplossingsmiddelgebaseerd)
Decopaint-categorie I
Dichtheid serie kg/l 0.883
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 43
Uiterlijk kleurloos
Uitlooptijd (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
VOC EU % 56,860001 %
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 40 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 110 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 220 g/m²

Verwerkingstip

Droging 2 h / 20 °C
Stapelbaar na > 8 h / 20 °C
Doorharding 16 h / 20 °C
Begaanbaar na 24 h / 20 °C
Belastbaar volgens 7 d / 20 °C
Ondergrondvoorbehandeling Schuurgang van de geschikte ondergrond volgens de voorschriften. Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof. Het houtschuren moet worden afgestemd op de gewenste opbrenghoeveelheid. Hoe geringer de opbrenghoeveelheid, hoe fijner de schuurgang. Let erop dat de randen en vlakken gelijkmatig zijn. De kwaliteit van de schuurgang is doorslaggevend voor het eindoppervlak.
Ondergrondschuurgang korrelgrootte van-tot 120 - 240
Tussenschuurgang (korrelgrootte) van - tot 320 - 400
Eindbehandeling Direct na het opbrengen is er geen nabewerking, inpolijsten, etc. nodig! Een tijdige, regelmatige en professionele reiniging en onderhoud van het geoliede oppervlak verlengt de levensduur aanzienlijk.
Opmerkingen schuurgang De hout-schuurgang moet worden afgestemd op de gewenste opbrenghoeveelheid; hoe kleiner de opbrenghoeveelheid, hoe fijner de schuurgang (tot korrel 240 bij het inpolieren). Randen en oppervlak gelijkmatig schuren. De kwaliteit van de schuurgang is doorslaggevend voor het eindresultaat! Aanbevolen tussenschuurgang: naar gelang de opbrenghoeveelheid hetzij met een fijn schuurvlies, hetzij met korrel 320 - 400. Aansluitend ontstoffen.
Verbruik per laag 8 - 22 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 25 °C
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aanwijzingen voor verwerking De SPEEDCARE-OIL wordt met de gewenste opbrenghoeveelheid gelijkmatig opgespoten. Het hoeft niet ingeschuurd of nageveegd te worden. Voor een olie droogt het zeer snel aan en is al na korte tijd uitgehard. Voor gebruik zorgvuldig omroeren. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht! Door de hoge reactiviteit kan velvorming ontstaan. Verwijder dit vóór het omroeren. Aansluitend moet het materiaal voor de zekerheid worden gezeefd. Het materiaal droogt oxidatief. Houd u aan de algemene aanwijzingen voor de verwerking.
Speciale aanwijzingen Het materiaal is zodanig ingesteld dat het geschikt is voor verwerking zonder verdunning. Voor gebruik goed omroeren en bij aangebroken verpakking het materiaal indien nodig zeven om verontreinigingen te verwijderen.
Het resultaat van een geolied oppervlak is onder andere afhankelijk van de staat van het hout. U moet vooraf de optiek en haptiek van het te realiseren oppervlak controleren door een proefvlak te maken en onder realistische omstandigheden te testen of de bestendigheid van het oppervlak voldoet aan uw eisen.
De bestandheid van een geolied oppervlak hangt, naast de houtsoort, vooral af van de opbrenghoeveelheid van de olie. Naargelang de soort en intensiteit van de belasting moeten geoliede oppervlakken tijdig en regelmatig worden gereinigd, onderhouden en indien nodig nageolied worden.
Vanwege de geur van de geoliede oppervlakken raden we aan de Hesse RESIT-materialen te gebruik voor kasten of schuiflades. Door de speciale combinatie van grondstoffen kunnen er duidelijke schommelingen van de kleur in de verpakking ontstaan. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit van het product of de kleur van de gecoate panelen! Het materiaal is ontwikkeld voor de spuitapplicatie en is zeer snel drogend. Verwerking door middel van strijken of rollen is alleen toegestaan bij kleinere panelen! Voor oppervlakken met een natuurlijk uiterlijk (schrale opbouw) beter OE 5283-x(glansgraad) gebruiken. Materiaal is niet geschikt voor houtsoorten die gevoelig zijn voor blauwschimmel in vochtige ruimtes.
Algemene aanwijzingen voor de verwerking Over oxidatief drogende materialen: In de verpakkingen, en vooral in aangebroken verpakkingen, kan er een huid ontstaan op het olieoppervlak. Deze moet voor gebruik worden verwijderd. Lage temperaturen, verhoogde vochtigheidsomstandigheden, onvoldoende luchtcirculatie en houtinhoudstoffen die de droging vertragen kunnen de droogtijd van de olie verlengen.
Coatingstoffen die bij het drogen warmte ontwikkelen (oxidatief drogende oliën) en coatingstoffen die licht ontvlambare afzettingen vormen, mogen wegens zelfontbrandingsgevaar niet zonder meer in dezelfde spuitstand worden verwerkt (zie voorschriften Duitse beroepsvereniging: BGR 500 Hoofdstuk 3: Verwerken van verschillende soorten coatingstoffen). Bij met olie doordrenkte katoenen doeken, karton of papier bestaat het gevaar van zelfontbranding door warmteophoping; daarom uitgespreid aan de lucht laten drogen alvorens te verwijderen. Ook met olie doordrenkte houtstof neigt naar zelfontbranding, dus verwijder dit niet in een gesloten container; en schuur uit voorzorg geen hout in de spuitcabine, indien mogelijk. De olie zelf is niet uit zichzelf brandbaar.
De noodzakelijke reinigings-, onderhouds- en opfrisintervallen moeten worden afgestemd op het aantal aangebrachte olielagen, en op de soort en de intensiteit van de belasting. De materiaaleigenschappen zijn getest op in de handel gebruikelijke houtsoorten zoals eiken, beuken, enz. Bij zachte, gekleurde, exotische of onbekende houtsoorten kunnen harsen aanleiding geven tot drogingsvertraging en optische veranderingen. Daarom moet u voor gebruik op andere houtsoorten eerst testen of deze geschikt zijn. Let erop dat de oliën, zoals vrijwel alle natuurlijke materialen, in de loop der tijd verkleuren onder invloed van licht- en/of warmte. De kleur verandert zowel door lichtinstraling (bv. UV-straling van de zon), als door het ontbreken van licht (donkervergeling, bv. onder tafellaken, tapijt, kast, etc.). Dit kan vooral bij een licht gepigmenteerde ondergrond opvallen. Geoliede oppervlakken hebben een typische geur. Deze neemt na enkele dagen af, wanneer het product droger wordt.

Traptreden, eiken natuur mat
Houtschuurgang: korrel 150, met aansluitend ontstoffen.
1 x 60 - 80 g/m² Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872 opgespoten.
Tussendroging: 2 h / 20 °C en voldoende luchtcirculatie.
Lichte tussenschuurgang met fijn schuurvlies (of korrel 320 - 400 schuurpapier) en aansluitend ontstoffen.
1 x 60 - 80 g/m² Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872 opgespoten.
Na een hele nacht droging bij 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie zijn de panelen stapelbaar.
Na 48 h / 20 °C tussendroging en voldoende luchtcirculatie zijn ze belastbaar.

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.