STREEPVORMING

STREEPVORMING

Foutomschrijving

Streperig gematteerd en/of streperig in kleurtoon afwijkend oppervlak.

Oorzaak van de fout

  • Onvoldoende overlapping van de spuitgangen.
  • Ongeschikte sproeier (te smalle spuithoek).
  • Verstopte sproeier.
  • Te weinig materiaal aangebracht.
  • Niet aangepaste aanvoersnelheid

Foutcorrectie

Afschuren en opnieuw lakken met aangepaste spuitparameters