VERKLARENDE WOORDENLIJST

GGBefG

Duitse wet inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (Gefahrgutbeförderungsgesetz).

Back