VERKLARENDE WOORDENLIJST

Verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV)

Duitse verordening inzake veiligheid en gezondheid bij het beschikbaar stellen van arbeidsmiddelen en het gebruik ervan op het werk, inzake veiligheid bij het gebruik van installaties die toezicht vereisen en inzake de organisatie van de veiligheid op het werk

Back