VERKLARENDE WOORDENLIJST

Ozon

(Grieks het geurende) Zuurstof waarin de moleculen bestaan uit drie atomen (O3). Dit gas vernietigt bacteriën en kleurstoffen. Doordat er atomair zuurstof vrijkomt, is ozon een van de sterkste oxidatiemiddelen en in hoge concentraties zeer giftig. Ozon ontstaat uit zuurstof door middel van ultraviolette bestraling of elektrische ladingen. Zeer geringe concentraties ozon gelden als onschadelijk, maar hogere concentraties leiden bij mensen o.a. tot geïrriteerde ogen en ademmoeilijkheden

Back