VERKLARENDE WOORDENLIJST

Schuurmiddel

Als schuurmiddel dienen natuurlijke of kunstmatige schuurkorrels, die in open of gesloten spreiding worden ingebed in lak, lijm of hars op schuurpapier, schuurdoek of een combinatie van beide (ook korreldrager of ondergrond genoemd).

Back