VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aromaten

Verzamelnaam voor een groep van organische verbindingen die zijn afgeleid van benzeen. Kenmerkend voor hun moleculen is de zeshoekige benzeenring

Back