VERKLARENDE WOORDENLIJST

Binding

De vorming van een driedimensionaal moleculair netwerk via hoofdvalenties. De binding kan door toevoeging van chemische stoffen, warmte, straling of door een combinatie hiervan worden bewerkstelligd

Back