VERKLARENDE WOORDENLIJST

Hydrolakken

Laksystemen waarvan de bindmiddelen fijnverdeeld zijn in water. Het kunnen emulsies (vloeibaar/vloeibaar) of dispersies (vast/vloeibaar) zijn.

De droging of filmvorming gebeurt na het aanbrengen door het opeen drukken en versmelten van de dispersiedeeltjes terwijl het water verdampt.

Een optimale filmvorming kan in de regel alleen plaatsvinden bij temperaturen boven 16 °C.

Vanwege de meer of minder ontwikkelde thermoplastische eigenschappen van hydrolakken, ten opzichte van andere laksystemen, moet zowel bij het schuren als het opstapelen worden opgelet of er voldoende koude harding heeft plaatsgevonden.

Back