VERKLARENDE WOORDENLIJST

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of Material Safety Data Sheets (MSDS) zijn een middel om informatie over de veiligheid van stoffen en mengsels, met inbegrip van informatie uit het/de betreffende chemische veiligheidsrapport(en), via de leveringsketen door te geven aan de eindgebruiker. Ze zijn bestemd om de beroepsmatige gebruiker de noodzakelijke informatie en de omgangsaanbevelingen te verstrekken voor de omgang met stoffen en mengsels, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen ter bescherming van de gezondheid, het milieu en de veiligheid op de werkplek. Bij elke productlevering krijgt u automatisch het bijbehorende actuele veiligheidsblad van ons. In onze online productcatalogus kunt u ook zelf het gewenste veiligheidsblad snel vinden.

Back