VERKLARENDE WOORDENLIJST

Vernis

Dit is een verzamelnaam voor niet-gepigmenteerd dekmateriaal dat bestaat uit niet-ingedikte oliën of harsoplossingen of mengsels van deze stoffen. In afzonderlijke gevallen moet de benaming "vernis" dus worden gespecificeerd door er een woord aan toe te voegen (bijvoorbeeld lijnolievernis, harsvernis). Kenmerkend voor vernis is het goede droogvermogen. In het algemeen wordt met vernis verwezen naar een olie waarvan het droogvermogen aanzienlijk is vergroot door de toevoeging van droogstoffen

Back