VERKLARENDE WOORDENLIJST

Grouwsluier

Als de relatieve luchtvochtigheid in de zomermaanden stijgt tot meer dan 90%, dan kan het vocht dat direct na het aanbrengen van de lak vrijkomt niet meer door de kamerlucht worden opgenomen en ontstaat er een grouwsluier, vooral op donkere oppervlakken. Dit kan ook gebeuren wanneer de grondlak niet compatibel is met de deklak

Back