VERKLARENDE WOORDENLIJST

Verharders

Zorgen voor het verstevigen van een lijmgrondstof door middel van een chemische reactie, zoals polycondensatie. Zuren, zuurvormende zouten en hydroxide worden gebruikt als oplossing of poeder

Back