VERKLARENDE WOORDENLIJST

Inhibitie

De remming van een reactie van een stof onder invloed van een andere stof. In het geval van het lakken van oppervlakken verstaan we hieronder de remmende werking van andere stoffen op de laklaag

Back