VERKLARENDE WOORDENLIJST

Adhesie

Het aan elkaar hechten van de moleculen van verschillende vloeibare en vaste stoffen

Back