VERKLARENDE WOORDENLIJST

Nitrocellulose

Bij een gering gehalte aan nitrogroepen een zeer brandgevaarlijk bindmiddel in nitrocelluloselakken. Bij een gemiddeld gehalte = celluloid voor films. Bij een hoog gehalte aan nitrogroepen als schietkatoen voor weinig rook gevend buskruit en springstoffen

Back