VERKLARENDE WOORDENLIJST

Oppervlaktespanning

Het optreden van oppervlaktespanning berust op het feit dat de vloeistofmoleculen elkaar aantrekken. Binnenin de vloeistof heffen de krachten elkaar op, maar aan het oppervlak zijn ze naar binnen gericht en proberen ze het oppervlak zo klein mogelijk te houden. Water heeft een zeer hoge oppervlaktespanning ten opzichte van organische oplosmiddelen. Dit heeft gevolgen voor het coaten op het gebied van verstuivingsenergie, benatting van het substraat, luchtinsluiting en schuimvorming

Back