VERKLARENDE WOORDENLIJST

Afbijten

(aflogen)

1. Oude verf- of laklagen verwijderen door middel van verzeping met behulp van logen en vervolgens nawassen en neutraliseren met verdunde zuren. Vooral effectief bij oude lijnolie- en olieverflagen.

2. Met behulp van speciale afbijtmiddelen kunnen zelfs tweecomponenten laklagen zoals DD- en acryllaklagen worden verwijderd. Polyesterlaklagen moeten worden afgeslepen. Een controle van de samenstelling is nodig om vast te stellen of er eventueel gehalogeneerde oplosmiddelen zijn inbegrepen. Veiligheidsvoorschriften en regelgeving inzake afvalverwijdering dienen in acht te worden genomen. Ook moeten oppervlakken met behulp van benzine worden ontdaan van silicone en vetresten, alvorens het afbijtmiddel aan te brengen.

Back