VERKLARENDE WOORDENLIJST

Potlife

De houdbaarheid van het mengsel wordt over het algemeen aangeduid als potlife of verwerkingstijd en duidt op de tijd vanaf de menging van de componenten tot aan de verdubbeling van de uitlooptijd (indikken van het materiaal).

Back