VERKLARENDE WOORDENLIJST

Noodplan

Een bedrijfsnoodplan moet zorgen voor snelle en gerichte alarmering van interne zelfhulpgroepen, beleidsmakers en bestuurders, maar ook van externe ontvangers, zoals brandweer, politie, milieu-instanties of soortgelijke instanties, in alle uitzonderlijke situaties en noodgevallen. Een noodplan is absoluut noodzakelijk in geval van brand. De in § 43, lid 6 BGV A1 vastgelegde verordening dat er voor het geval van brand een noodplan moet worden opgesteld, geldt voor elk bedrijf, ongeacht grootte of branche. Dergelijke noodplannen moeten niet alleen worden opgesteld voor het geval van brand, maar ook voor alle andere denkbare uitzonderlijke situaties zoals ongevallen, ernstige schadegevallen, bedreigingen, averij of milieu-incidenten. Noodplannen moeten op geschikte plaatsen beschikbaar zijn. Tijdens werktijden bijvoorbeeld op permanent bemande afdelingen zoals telefooncentrales, secretariaten en hoofdingangen/-uitgangen, en na sluitingstijd bijvoorbeeld op eventueel 24 uur per dag bemande in-/uitgangen, bij gecontracteerde beveiligingsbedrijven of direct bij de politie of brandweer.

Back