VERKLARENDE WOORDENLIJST

Arbeidsvoorschrift

In een arbeidsvoorschrift wordt werknemers uitgelegd welke concrete stappen in het productieproces in welke volgorde moeten worden uitgevoerd voor een bepaalde functie. In het arbeidsvoorschrift zijn ook de veiligheidsvoorschriften vermeld. Wanneer de afzonderlijke arbeidsstappen moeilijk tekstueel te beschrijven zijn, is het aanbevolen om deze uitleg te verduidelijken door middel van foto's, opengewerkte tekeningen en dergelijke. Als in de arbeidsvoorschriften regelingen over de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten en over de gezondheidsbescherming zijn opgenomen, dan moet er in de regel rekening worden gehouden met de medebeslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad volgens § 87 van de Duitse wet op de ondernemingsraden (Betriebsverfassungsgesetz).

Back