VERKLARENDE WOORDENLIJST

Lawaaizone

Een zone waarin zich lawaai voordoet en waarbij het plaatselijke geluidsniveau 85 dB(A) of hoger is of waarbij de maximumwaarde van het niet-gewogen geluidsdrukniveau 140 dB of hoger is. Werknemers die zich in een lawaaizone bevinden worden in principe blootgesteld aan het risico van gehoorbeschadiging. De blootstellingsduur en hoogte van het individuele geluidsniveau zijn bepalend voor een eventuele gehoorbeschadiging, voor zover er geen gehoorbescherming wordt gebruikt. Voor lawaaizones die zijn onderworpen aan voorschriften moet een geluidsreductieprogramma worden opgesteld en uitgevoerd.

Back