VERKLARENDE WOORDENLIJST

Milieubescherming

Alle maatregelen waardoor mensen, dieren, planten, lucht, water, bodem, tot en met culturele en andere materiële goederen worden beschermd tegen schadelijke milieueffecten, worden samengevat onder het begrip milieubescherming. Voorbeelden van schadelijke effecten zijn: lucht-, water- en bodemverontreiniging of lawaai. De bekendste Duitse wetgeving inzake dagelijkse bedrijfsactiviteiten is de Bundesimmissionsschutzgesetz (federale emissiebeschermingswet) en de Störfallverordnung (storingsverordening).

Back