VERKLARENDE WOORDENLIJST

Vergiftiging

De schadelijke effecten van toxische stoffen op het menselijk organisme wordt vergiftiging genoemd. Vergiftiging kan optreden op verschillende manieren, van het bewust toedienen van gif met het doel om schade aan te richten of te doden, tot en met de vorming van toxines in keukens door gebrekkige hygiëne. Om gevaar op de werkplek te vermijden, moet er kennis zijn over de gebruikte stoffen en moeten er beschermende maatregelen worden getroffen.

Back