VERKLARENDE WOORDENLIJST

Apparaatcategorie

Indeling van bedrijfsmiddelen afhankelijk van het vereiste beschermingsniveau. (Zones) G = gasatmosfeer; Categorie 1G = geschikt voor zone 0, zone 1, zone 2; Categorie 2G = geschikt voor zone 1, zone 2; Categorie 3G = geschikt voor zone 2; D = stofatmosfeer; Categorie 1D = geschikt voor zone 20, zone 21, zone 22; Categorie 2D = geschikt voor zone 21, zone 22; Categorie 3D = geschikt voor zone 22 (geldt niet voor geleidend stof)

Back