VERKLARENDE WOORDENLIJST

Afvalwater

"Verontreinigd water dat vóór de lozing in een waterloop of oppervlaktewater moet worden gezuiverd door middel van een zuiveringsinstallatie. "

Back