VERKLARENDE WOORDENLIJST

Afval

Rest- en afvalstoffen, afkomstig van de industrie of particuliere huishoudens, die niet of pas na verwerking bruikbaar zijn.

Back