VERKLARENDE WOORDENLIJST

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)

"Duitse aanbestedings- en contractvoorschriften voor bouwwerkzaamheden. De contractvoorschriften worden verdeeld in deel A) Algemene bepalingen voor de toekenning van bouwwerkzaamheden, en deel B) Algemene voorwaarden voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

Back