VERKLARENDE WOORDENLIJST

ESTA

Het elektrostatisch aanbrengen van elektrische (-) geladen coatingmateriaal (lak of poeder) op geaarde (+) objecten door middel van ladingscompensatie. Zie elektrostatisch lakken

Back