VERKLARENDE WOORDENLIJST

Ketonen

Deze vormen zich wanneer alcoholen worden geoxideerd bij de ontleding van water. Tot de belangrijkste ketonen behoren aceton of propanon (CH3COCH3) en methylethylketon of butanon (CH3COC2H5). Ketonen lossen oliën, vetten, lakken, nitrocellulose en vinylharsen op. Hierdoor zijn ze geschikt voor het verwijderen van doorslag van PVAc-lijm. Ketonen dringen door de huid het lichaam binnen en veroorzaken irritatie van de slijmvliezen en kunnen leiden tot nier- en leverschade

Back