VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aerosolen

De fijnste verdeling van vloeibare stoffen (nevels) of vaste stoffen in de lucht. Zeer kleine aerosolen kunnen de longen binnendringen en daar eventueel schade aanrichten. Tot de aerosolen behoren onder andere nevels, spuitproducten en in carburateurs van motorvoertuigen gevormde lucht-benzinemengsels

Back