VERKLARENDE WOORDENLIJST

Blaasjes

Plekken waar het fineer niet gelijkmatig met de onderlaag is verbonden, worden bij het inwateren of beitsen zichtbaar als plooivormige verdikkingen, terwijl deze fouten in droge toestand nauwelijks zichtbaar zijn. Om dergelijke blaasjes te voorkomen moeten bepaalde factoren in acht worden genomen, zoals vetvrije werkbanken, schone en vlakke oppervlakken, juiste lijmconsistentie, goede perstijd, perstemperatuur en persdruk

Back