VERKLARENDE WOORDENLIJST

Luchtvochtigheid

Waterdampgehalte van de lucht, gemeten als absolute luchtvochtigheid (g water/m3 lucht) of als relatieve luchtvochtigheid (de verhouding tussen de beschikbare hoeveelheid waterdamp en de grootst mogelijke hoeveelheid waterdamp bij dezelfde temperatuur)

Back