VERKLARENDE WOORDENLIJST

Alcoholen

Koolstofwaterstofverbindingen die één of meer hydroxylgroepen (OH) bevatten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Mono-olen = eenwaardige alcoholen (ethanol)

Diolen = tweewaardige alcoholen (glycolen)

Triolen = driewaardige alcoholen (glycerine)

Back