VERKLARENDE WOORDENLIJST

Overspray

Oppervlaktemateriaal dat bij het spuiten niet op het werkstuk terechtkomt, maar ernaast wordt gespoten

Back