Hoog bekwaamheidsniveau in de installatieplanning

Hesse-Lignal is met zijn „intelligente“ lakken en beitsen marktleider in Duitsland. De basis hiervoor zijn uitgekiende productieprocessen. Wij kunnen hierbij terugvallen op onze jarenlange ervaring in de installatieplanning. Samen met bekende installatieen machineproducenten is deze knowhow in de afgelopen jaren consequent verder ontwikkeld. Ons O&O-centrum (O&O = Onderzoek en Ontwikkeling) heeft de beschikking over het grootste en modernste machinepark van Europa voor coatingsystemen en lakwerk. Hier komt de vakkennis van ingenieurs, laklaboranten en gebruikers samen. De machinetechniek bepaalt de huidige stand van de techniek. Naast een 40 meter lange en volledig ingerichte walsstraat beschikt het ruim 2500 vierkante meter grote centrum over geavanceerde droogmogelijkheden, zoals magnetrondrogers voor waterlakken en UV-drogers. Onze klanten hebben ook de beschikking over de modernste UV-drogingstechnologie op basis van zuinige led-technologie. Het O&O-centrum staat voor intensieve kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen en het creëren van kostenbesparende synergie-effecten. Ook de gebruikelijke spuittechnieken staan ter beschikking. Het voordeel voor onze klanten is dat ze nieuwe technieken of nieuw ontwikkelde machines kunnen testen vanaf het prototype stadium tot aan de productie met verschillende lakmaterialen. Dat geeft ze een gevoel van zekerheid dat ze de juiste beslissing hebben genomen.