Hesse PUR-Grondlak DG 4732

  • uitstekend geschikt voor industriële spuitapplicaties (spuitautomaat)
  • zeer snel drogend
  • fgeforceerde droging mogelijk
  • goed schuurbaar met industriële schuurmachines
Hesse PUR Grondlak DG 4732 is een zeer snel drogende tweecomponenten PUR acrylharsgrondlak met goede schuureigenschappen, die uitstekend geschikt is voor industriële spuitapplicaties (spuitautomaat).
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

DG 4732 is perfect geschikt voor een open- en halfgeslotenporige lakopbouw op de meest uiteenlopende houtsoorten. Het product kan worden gebruikt voor woonmeubels, interieurbouw en interieurbouw van schepen.

Technische specificaties

Aandeel hernieuwbare grondstoffen % 0.5
Dichtheid serie kg/l 0.924
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 23
Uiterlijk kleurloos
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
VOC EU % 77,029999 %
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 80 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 120 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 240 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 PUR Verharder DR 4071
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 11 PUR Verharder DR 4071

Verwerkingstip

Verwerkingstijd 8 h / 20 °C
Droging 3 h / 20 °C
Stapelbaar na > 16 h / 20 °C
Doorharding 7 d / 20 °C
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, afhankelijk van houtsoort en opbrengprocedure.
Ondergrondschuurgang korrelgrootte van-tot 150 - 180
Tussenschuurgang (korrelgrootte) van - tot 320 - 400
Eindbehandeling Na voldoende droging en tussenschuren van de lak met vrijwel alle Hesse PUR lakken. (bv. de series DE 4259x(glansgraad), DE 4503x(glansgraad) en DE 4294x(glansgraad))
Verbruik per laag 8 - 12 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aanwijzingen voor verwerking Een geforceerde droging tot 50 °C is mogelijk.
Speciale aanwijzingen DG 4732 is vanwege de lage viscositeit slechts onder bepaalde voorwaarden geschikt om te gieten.
Bij gebruik als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen volgens SOLAS 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 en II-2/6, meest recente versie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, kan dit product uitsluitend worden gecombineerd met andere goedgekeurde en technisch geschikte producten. De maximale dikte van de natte laag bij gebruik van dit product als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen bedraagt 150 g/m².

Er is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, alinea 3. De uitgeharde en gedroogde coating levert geen fysische gevaren op en ook geen gevaren voor de gezondheid of het milieu.“
Algemene aanwijzingen voor de verwerking PUR lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C en 40 % RV verwerkt en gedroogd worden; ideale waarden: 20 - 25 °C, 50 - 65 % RV. Afwijkingen leiden tot drogings- of uithardingsstoringen. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u PUR lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Oude lak-/verhardermengingen hebben een negatieve invloed op de oppervlaktekwaliteit (hechting/bestendigheid). Pas gebleekte houtsoorten moeten voor het lakken met geschikte PUR lakken minstens 48 h / 20 °C tussendrogen. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt.
De test moet worden uitgevoerd onder praktijkomstandigheden!

De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het oppervlak" (TdO).

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.