Hesse PUR Systeemlak DE 4532x(glansgraad)-0004

  • zeer hoge mechanische bestandheid
  • lichtecht
  • bruikbaar op gebleekte houtsoorten
  • aan te brengen met roller of kwast
DE 4532x(glansgraad)-0004 is een lichtechte en hoogvullende transparante systeemlak. Dit product met een hoge mechanische bestandheid kunt u zowel voor gronden als voor eindlakken gebruiken op alle gangbare houtsoorten. Bovendien is verwerking op gebleekte oppervlakken ook mogelijk. Indien gewenst kunt u dit product aanbrengen met een roller of kwast (verdund ook als randisolatie van MDF).
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

DE 4532x(glansgraad)-0004 kan overal in de winkel-/interieurbouw, in keukens en badkamers, maar ook in de interieurbouw van schepen als systeemlak worden toegepast.

Technische specificaties

Aandeel hernieuwbare grondstoffen % 0 - 0.468
Dichtheid serie kg/l 0.937 - 0.947
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 25 - 26
Uiterlijk kleurloos
Uitlooptijd (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 4 mm
VOC EU % 74,839996 %
Aantal lagen (max) 3
Hoeveelheid per laag (min.) 100 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 450 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 PUR Verharder DR 4070
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 20 PUR Verharder DR 4070

Verwerkingstip

Verwerkingstijd 8 h / 20 °C
Potlife 8 h / 20 °C
Droging 5 h / 20 °C
Stapelbaar na > 16 h / 20 °C
Doorharding 7 d / 20 °C
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, afhankelijk van houtsoort en opbrengprocedure. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u PUR lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken.
Ondergrondschuurgang korrelgrootte van-tot 150 - 180
Tussenschuurgang (korrelgrootte) van - tot 240 - 320
Eindbehandeling

Na voldoende droging en tussenschuurgang met bijna alle PUR lakken.

Verbruik per laag 6 - 9 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aanwijzingen voor verwerking Opbrengen in een tot drie lagen met een verbruik van 100 - 150 g/m² op een geschikte ondergrond. De totale maximale dikte van de natte laag bedraagt 450 g/m². De maximale totale natte opbrenghoeveelheid bij gebruik als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen bedraagt 200 g/m².
Speciale aanwijzingen De stompmatte instelling DE 45320-0004 is niet als systeemlak, maar alleen als eenmalige aflaklaag te gebruiken op afgestemde grondlagen of op de volgend hogere glansgraden uit de serie DE 4532x(glansgraad)-0004!

Bij gebruik als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen volgens SOLAS 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 en II-2/6, meest recente versie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, kan dit product uitsluitend worden gecombineerd met andere goedgekeurde en technisch geschikte producten. Voor gebruik als isolering van MDF-randen onder gekleurde laksystemen moet de menging met 20 - 30 % Verdunner DV 4900 worden verwerkt en op dezelfde dag, na aanschuren met korrel 320, van een nieuwe laag worden voorzien. Het product is bruikbaar voor het aflakken van PUR-kleurlakken om een betere ringvastheid te krijgen.

Er is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, alinea 3. De uitgeharde en gedroogde coating levert geen fysische gevaren op en ook geen gevaren voor de gezondheid of het milieu.“

Algemene aanwijzingen voor de verwerking

PUR lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C en 40 % RV worden verwerkt en gedroogd. Ideale waarden: 20 - 25 °C, 50 - 65 % RV. Afwijkingen leiden tot drogings- of uithardingsstoringen. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u PUR lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde panelen zo snel mogelijk af te lakken. Gemengde resten van de vorige dag alleen als toevoeging met 10 - 20 % in een verse lak-/verhardermenging verwerken. Oude lak-/verhardermengingen hebben een negatieve invloed op de oppervlaktekwaliteit (hechting/bestandheid). Pas gebleekt hout moeten voor het lakken met PUR lakken minstens 48 h / 20 °C tussendrogen. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt.
Voer eerst een laktest uit onder praktijkomstandigheden!

Tafel in beuken natuur / mat voor een scheepsinterieurinrichting
Houtschuurgang: korrel 120 - 180 (stofvrij maken)
Grondlaag: 1 x 120 - 150 g/m² met Hesse PUR Systeemlak DE 45322-0004, mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 PUR Verharder DR 4070
Tussendroging: minstens 4 h / 20 °C
Tussenschuurgang: korrel 280 - 320 (stofvrij maken)
Aflakken: 1 x 120 - 150 g/m² met Hesse PUR Systeemlak DE 45322-0004, mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 PUR Verharder DR 4070
Geschikt voor verpakking: na droging van minstens 16 h / 20 °C

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.