Hesse EASY- FILL DP 4788-9343

  • uitstekende stand op verticale panelen
  • hoogvullend vermogen
  • snelle droging
  • schuurgang zeer goed handmatig of machinaal uit te voeren
EASY-FILL is een zeer hoogvullende PUR isoleervuller. Door de hoge thixotropie is het product uitstekend geschikt als vulgrond voor applicatie op verticale panelen en driedimensionale bouwelementen onder Hesse kleurlakken. EASY-FILL is al na een korte droging zeer goed handmatig of met een machine te schuren en ondersteunt hiermee snelle en procesgerichte productietijden.
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

EASY-FILL kan overal in de winkel-/interieurbouw, in keukens en badkamers, maar ook in de interieurbouw van schepen worden toegepast. Voor professioneel gebruik onder hoogglans adviseren wij PUR Isoleervuller DP 4791-9343.

Technische specificaties

Dichtheid serie kg/l 1.424
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 65
Uiterlijk dekkend
Uitlooptijd (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 6 mm
VOC EU % 34,84 %
Aantal lagen (max) 4
Hoeveelheid per laag (min.) 140 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 300 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 500 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 15 PUR Verharder DR 4096-0002
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 10 PUR Verharder DR 4096-0002

Verwerkingstip

Verwerkingstijd 3,0 - 3,5 h / 20 °C
Droging 3 h / 20 °C
Stapelbaar na > 16 h / 20 °C
Doorharding 7 d / 20 °C
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, afhankelijk van houtsoort en opbrengprocedure. Voer een reinigingsschuurgang op folie of melamine uit voor het lakwerk.
Ondergrondschuurgang korrelgrootte van-tot 150 - 320
Tussenschuurgang (korrelgrootte) van - tot 320 - 400
Eindbehandeling Na voldoende drogen en zorgvuldig vulschuurwerk met Hesse NC en PUR kleurlakken.
Opmerkingen schuurgang Voer bij directcoating op schone of geschuurde folie een laktest uit om de hechting te controleren!
Verbruik per laag 5 - 10 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Opslagtemperatuur 16 - 40 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aanwijzingen voor verwerking Opbrengen in een tot vier lagen met een verbruik van 100 - 300 g/m² op een geschikte ondergrond. De totale maximale laagdikte bedraagt 500 g/m².
Speciale aanwijzingen Hoeveel verdunning u moet toevoegen aan de lak-/verhardermenging hangt af van verschillende factoren. Deze hoeveelheid moet u afzonderlijk aanpassen aan het te lakken bouwelement en aan de klimaat- en machinetechnische omstandigheden. Bij FANTASTIC-FILL is een verdunningstoevoeging van 0 - 30 % mogelijk.
De mengverhouding (gravimetrisch) 10 : 1 of de mengverhouding (volumetrisch) 100 : 15 komt overeen met een mengverhouding (volumetrisch) van 7 : 1 bij de gebruikelijke mengbekers. Bij gebruik als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen volgens SOLAS 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 en II-2/6, meest recente versie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, kan dit product uitsluitend worden gecombineerd met andere goedgekeurde en technisch geschikte producten. De maximale dikte van de natte laag bij gebruik van dit product als moeilijk ontvlambaar lakproduct voor zeeschepen bedraagt 140 g /m². Er is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens richtlijn 2014/90/EU, bijlage II, alinea 3. De uitgeharde en gedroogde coating levert geen fysische gevaren op en ook geen gevaren voor de gezondheid of het milieu.“
Algemene aanwijzingen voor de verwerking PUR-lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C en 40 % RV worden verwerkt en gedroogd. Ideale waarden: 20 - 25 °C, 50 - 65 % RV. Afwijkingen leiden tot drogings- of uithardingsstoringen. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u de PUR-lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Oude lak-/verhardermengingen hebben invloed op de oppervlaktekwaliteit (hechting/bestandheid). De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt. Voer eerst een laktest uit onder praktijkomstandigheden!
Op MDF-substraten: Dikke platen, die door het op elkaar lijmen van meerdere dunne platen zijn gemaakt, zijn door de verschillende spanningen zeer kwetsbaar voor randscheurtjes. Kies liever meteen een MDF-plaat van de juiste sterkte. Op elkaar gelijmde platen moet u in ieder geval aan de randen vlak schuren en kleurloos voorisoleren. Door verlijmen binnengekomen water moet voor het lakken worden uitgedampt.

Kastfront van MDF, in RAL 9016, mat
Vlakschuurgang: korrel 320 - 400 (stofvrij maken)
Rand- en profielschuurgang: korrel 150 - 180 (stofvrij maken)
Grondlaag: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse EASY-FILL DP 4788-9343, mengverhouding (volumetrisch) 100 : 15 met PUR Verharder DR 4096-0002, verdunningstoevoeging aan de lak-/verhardermenging 10 % DV 4900
Droging: minstens 3 h / 20 °C, liever 16 h / 20 °C
Vulschuurgang: korrel 320 - 400 (stofvrij maken)
Grondlaag: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse EASY-FILL DP 4788-9343, mengverhouding (volumetrisch) 100 : 15 met PUR Verharder DR 4096-0002, verdunningstoevoeging aan de lak-/verhardermenging 10 % DV 4900
Droging: minstens 5 h / 20 °C, liever 16 h / 20 °C
Vulschuurgang: korrel 320 - 400 (stofvrij maken)
Kleurlaklaag: 1 x 120 - 150 g/m² Hesse UNA-COLOR DB 45245-9016, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070, verdunningstoevoeging aan de lak-/verhardermenging van 10 - 20 % DV 4900
Droging: minstens 5 h / 20 °C
Lakschuurgang/gladschuren: korrel 400 (stofvrij maken)
Eindlaklaag: 1 x 80 - 100 g/m² Hesse UNA-PUR DE 42592, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070, verdunningstoevoeging aan de lak-/verhardermenging van 10 - 20 % DV 4900
Doordroging: minstens 16 h / 20 °C

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.