Hesse UV Hechtprimer UG 7007 kleurloos

  • zeer goede hechting op glas
  • vergelingsarm
  • lichtbestendig
  • overschilderbaar met afgestemde UV-lakken
Speciale primer voor het coaten van glaspanelen met goede transparantie. Ideaal voor UV walsinstallaties als eerste grondlaag en volgende lagen met kleur- en effectlakken.
Product aanvragen Download datasheet
  • Beschrijving
  • Verwerkingstip
  • Procedurevoorbeeld
  • Veiligheids­informatie­bladen / Certificaten

Toepassingsgebied

Als primer in de walsapplicatie, industriële glascoating

Technische specificaties

Aandeel hernieuwbare grondstoffen % 19.8
Dichtheid serie kg/l 1.054
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 100
Uiterlijk kleurloos
Uitlooptijd (+/- 15 %) 34 s / DIN 53211 - 8 mm
VOC EU % 0 %
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 8 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 12 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 12 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 98 : 1 UV Toevoegmiddel UZ 7777
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 1 UV Toevoegmiddel UZ 7777

Verwerkingstip

Verharding door straling Uitharding door middel van UV-straling met kwik UV-stralers. Er moet voldoende stralingsenergie worden gewaarborgd. Dit hangt voornamelijk af van de soort, toestand, leeftijd en ordening van de straler, zodat de optimale UV straling aan de betreffende installatie moet worden ingesteld en de doorharding moet worden gecontroleerd. Uw Hesse-medewerker ondersteunt u bij het onderzoeken van de benodigde stralingsenergie.
Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Eindbehandeling In de systeemopbouw met geteste producten, zoals geschikte UV lakken.
Opmerkingen schuurgang De PRIMER wordt niet geschuurd!
Verbruik per laag 88 - 132 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 15 - 25 °C
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Aanwijzingen voor verwerking Controleer regelmatig de opgegeven opbrenghoeveelheden. Het materiaal voor de verwerking goed omroeren. Reinig de walsen met een geschikte verdunner!
Algemene aanwijzingen voor de verwerking Stralers en reflectoren regelmatig met een zachte, pluisvrije doek en UV 7111 reinigen.
Stralers alleen met katoenen handschoenen aanraken. Bedrijfstijd van de stralers in acht nemen en de stralers volgens advies van de fabrikant vervangen. Geopende verpakking altijd beschermen tegen licht (afdekken).
Verpakking na gebruik goed sluiten.
In ieder geval is een toereikende tussenschuurgang en een controle van de hechting in de totale opbouw vereist. Eerst een laktest uitvoeren onder praktijkomstandigheden!

De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het oppervlak" (TdO).

Contacteer ons

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.