Kratervorming

Kratervorming microtoomsnede

Microtoomsnede van boven

Kratervorming microtoomsnede

Microtoomsnede dwarsdoorsnede

Foutomschrijving

Onregelmatig begrensde benattingsfout van de lak in de ondergrond, veroorzaakt door verschil in oppervlaktespanning tussen de lak en het dragermateriaal.

Oorzaak van de fout

  • Door olie of vet vervuilde ondergrond.
  • Schadelijke afdichtingen van het airless-spuitapparaat.
  • Contact met ongeschikte handcrèmes/rubber handschoenen/transportbanden.
  • Vet- of siliconenhoudende apparatuur of hulpmiddelen.
  • Verontreiniging in de lak .

Foutcorrectie

  • Stel eerst de oorzaak van de fout vast.
  • Bij een sterk schadebeeld dient u het oppervlak tot aan de ondergrond af te schuren en indien nodig met toevoeging van Antisilikon ZD 385 (ZD 3985) het oppervlak opnieuw op te bouwen.
  • Bij lichte kratervorming dient u het oppervlak op te schuren met korrelgrootte 320 en 1 x zeer dun voorvernevelen met een verdunning van de lak die u eerder heeft gebruikt. Kort laten aandrogen en 1 x met geschikte lak dun aflakken, zodat er een recht verloop ontstaat .