Verklarende woordenlijst

Zandstralen

Procedure om op het oppervlak van naaldhout de vlammen plastisch naar boven te halen. Soortgelijke werking bij sterk verweerd, oud hout. Met een krachtige blazer wordt fijn, scherp en ijzervrij quartszand op het oppervlak geblazen, waardoor het zachte vroeghout tot een bepaalde diepte wordt verwijderd. De mooiste reliëfachtige oppervlakken ontstaan op spar, den, pijn en lariks.

Back