Verklarende woordenlijst

Verharding door straling

Dit is een verhardingsmethode waarbij de molecuulvergroting wordt bewerkstelligd door middel van energierijke straling, bijvoorbeeld UV-, IR- of elektronenstraling

Back