Verklarende woordenlijst

Verdunners

Er wordt onderscheid gemaakt tussen echte organische oplosmiddelen, die grondstoffen in de lak, zoals harsen en cellulosewol, daadwerkelijk kunnen oplossen en de wat goedkopere verdunningsmiddelen, die slechts tot een bepaalde hoeveelheid aan de lak mogen worden toegevoegd. Meestal worden er speciale verdunningen aangeboden voor elk verfsysteem, wat vaak leidt tot een zeer grootte voorraad en het gevaar van verwisseling met zich meebrengt. Voor de eenvoud is het aan te bevelen om leveranciers te zoeken die ook universele verdunners aanbieden. Vanwege de grote belasting voor het milieu en het personeel worden organische oplosmiddelen de Duitse technische instructie lucht ingedeeld in drie klassen. Hierbij mag de voorgeschreven concentratie in 1 m³ lucht niet worden overschreden:

Klasse I vanaf 0,1 kg/h = 20 mg/m³

Klasse II vanaf 3 kg/h =150 mg/m³

Klasse III vanaf 6 kg/h = 300 mg/m

Back