Verklarende woordenlijst

Vervoer

In de wetgeving inzake gevaarlijke goederen wordt hiermee gedoeld op de verandering van locatie, de overname en levering van de goederen alsmede een tijdelijk oponthoud tijdens het vervoer.

Back