Verklarende woordenlijst

Slijtvastheid

De weerstand tegen schurende belasting, bijvoorbeeld door het lopen over of het schoonborstelen van vloeren. Deze belasting wordt in het laboratorium nagebootst door slijtvastheidtesters. Hierbij wordt meestal een met schuurmatten bespannen oppervlak of een door een elektromotor aangedreven wrijvingswiel over het testoppervlak geleid. De Taber Abraser test volgens DIN 53 754 wordt het meest gebruikt. Een andere methode om de laklaag te testen, is die met vallend zand: Door een buisje valt genormeerd zand op het schuin opgestelde lakoppervlak. De slijtvastheid wordt uitgedrukt in termen van het zandvolume dat nodig is om door de laklaag heen te slijten. Het schuren kan worden geïntensiveerd met behulp van perslucht.

Back