Verklarende woordenlijst

Elasticiteit

Onder elasticiteit verstaan we het vermogen van een stof om vormveranderingen te doorstaan zonder te scheuren of te breken en na beëindiging van de belasting weer zijn oorspronkelijk vorm aan te nemen.

Back