Verklarende woordenlijst

pH-waarde

Dit is een maatstaf voor de concentratie (juister: activiteit) van vrije waterstofionen in een oplossing, waarbij als maataanduiding de negatieve, gewone logaritme van de molaire concentratie wordt gebruikt. Het pH-bereik gaat van 0 - 14. Op het neutrale punt, bij pH = 7, is de molaire concentratie even groot. Onder pH 7 ligt het zure en boven pH 7 het alkalische bereik, waarbij de zure eigenschappen toenemen naarmate de pH-waarde afneemt en de basische naarmate de pH-waarde stijgt. De pH-waarde is door de Deense chemicus S.P.L. Sørensen in 1912 ingevoerd als maataanduiding voor de concentratie hydroniumionen in een oplossing. Dit beïnvloedt in hoge mate het verloop van chemische en biochemische processen en speelt daarom op veel gebieden in de natuur en techniek een belangrijke rol bij de chemische productie en analyse, evenals bij de stofwisselingsprocessen in de bodemkunde en landbouw, bij de verpulping van hout, verlijming en corrosie.

Back