Verklarende woordenlijst

Sluier

Een niet door externe invloeden ontstane vertroebeling, die tijdens of na de filmvorming zichtbaar wordt

Back